fryderyk chopin
Zamek Ostrogskich
Polska, Warszawa

Zamek Ostrogskich to siedziba Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
Mieści się tu Muzeum, którego głównym celem jest gromadzenie,
porządkowanie, opracowywanie i konserwacja zbiorów. Składają się na
nie autografy Fryderyka Chopina i osób z jego kręgu, ponadto różnego
rodzaju dokumenty i pamiątki bezpośrednio lub pośrednio związane
z osobą i twórczością kompozytora, jak portrety, plakaty, przedmioty
użytkowe. Działy Muzemum to: Dział Zbiorów Specjalnych oraz Fototeka.

Oddziały to: Salonik Chopinów i Żelazowa Wola. Inną ważną formą działalności Muzeum
są prace wydawnicze.

W zamku zwiedzający mają do dyspozycji przewodniki dźwiękowe
w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim.

Stała ekspozycja "Chopin w kraju rodzinnym i na obczyźnie" zawiera przedmioty osobiste, dokumenty, rękopisy muzyczne i pozamuzyczne, dzieła sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, poświęcone kompozytorowi i osobom z jego najbliższego kręgu.

Zwiedzającym Zamek Ostrogskich udostępniany jest również Gabinet
prof. Jerzego Żurawlewa (1887-1980) - wybitnego pianisty i pedagoga,
inicjatora Międzynarodowych Konkursów pianistycznych im. Fryderyka Chopina.

Muzeum jest czynne:
1. maja - 30. września
poniedziałek, środa, piątek 10.00 - 17.00
czwartek 12.00 - 18.00
sobota, niedziela 10.00 - 14.00

Warte obejrzenia: Wystawa w Zamku Ostrogskich


1. października - 30. kwietnia
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota 10.00 - 14.00
czwartek 12.00 - 18.00
W święta Muzeum nieczynne.

Adres:
ul. Okólnik 1
00-368
Warszawa

Strona WWW: www.tifc.chopin.pl

Email: hannaws@chopin.pl

Telefon: (48 22) 826-59-35