fryderyk chopin

Twórczość - wykazy dzieł 


Spis w/g: | tematycznie | alfabetycznie | nr opusów | dedykacji |

Znakomitą większość wszystkich kompozycji napisanych przez Chopina stanowią utwory przeznaczone na fortepian solo. Oprócz tego są też dzieła na fortepian i orkiestrę, fortepian i wiolonczelę, trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę oraz pieśni na głos z fortepianem.

Chopin sięgał do bardzo wielu różnych, istniejących już gatunków kompozytorskich, wykorzystując je w swej twórczości (jak np. nokturny, etiudy, sonaty).

Ponadto sam tworzył gatunki nowe (np. mazurki). Bardzo znaczące miejsce wśród wszystkich utworów zajmują, tworzone przez całe życie, polonezy i mazurki.

   Legenda spisów:

- tematycznie   |  Spis tematyczny. Opisy poszczególnych gatunków utworów, sposoby numeracji
                         dzieł w zależności od czasu żywota F.Chopina. Krótkie opisy poszczególnych gatunków
                         jakie tworzył F.Chopin i dla kogo tworzył . Opisy użytkowe utworów, ich cech dynamicznych
                         cech okolicznościowych, cech ludowych, cech narodowych.zależności, itd...

- alfabetycznie |  Spis alfabetyczny w/g nazw polskich i niepolskich utworów. Spis ujęty jest w formie
                         tabelarycznej, co ułatwi zrozumienie niektórych powiązań pomiędzy tymi samymi
                         gatunkami utworów lub powiązanymi nazwami opusów.

- nr opusów    |  Spis w/g kolejno powstałych opusów dzieł Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin stosował
                         własny system numeracji dzieł, czyli opusowanie. Konktynuacja opusowania,
                         tzw "opusowanie nieautentyczne" kontynuowane jest po śmierci artysty.

- dedykacji     |  Ciekawy spis dzieł określony w/g dedykacji każdego dzieła od autora.
                         Spis jest interesującym dopełnieniem informacji o twórczym procesie Fryderyk Chopin.

(Ostatnia aktualizacja: 26 października 2008r.)

klucze strony: fryderyk chopin twórczość, fryderyk chopin utwory i ich podział rodzajowy, utwory tematycznie,
utwory fryderyka chopina alfabetycznie, co napisał fryderyk chopin chopen, utwory nutowe chopina chopena,
podział różny katalogów twórczości chopina chopena fryderyka